Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Pravilnici i upute

Sveučilišni propisi

» Statut Sveučilišta u Splitu (28.3.2015.)

» Strategija Sveučilišta u Splitu 2015.-2020. godine (listopad 2015.)

» Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu

» Pravilnik o Stipendiji Sveučilišta u Splitu

» Pravilnik o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu

» Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti s prilozima (ZIP format)

» Pravilnik Sveučilišta u Splitu o akad. priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

» Pravilnik o vanjskoj suradnji Sveučilišta u Splitu

» Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti

» Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina

Fakultetski propisi i dokumenti

» Ugovor o položaju i djelovanju KBF-a u Splitu u sastavu Sveučilišta u Splitu

» Statut KBF-a

» Pravilnik o radnim mjestima

» Odluka o školarinama i ostalim naknadama u akad. god 2015/16.

» Etički kodeks KBF-a

» Nastavna i znanstvena strategija

» Pravilnik o radu voditelja studenta

» Pravilnik o radu

» Pravilnik o zaštiti na radu

» Pravilnik o unutarnjem ustroju

» Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

» Pravilnik o izboru u nastavna i suradnička zvanja

» Pravilnik o izdavanju potvrde o odgovarajućem stečenom akademskom nazivu

» Pravilnik o provedbi izbora za Studentski zbor (14.1.2016.)

» Pravilnik o Poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a (pročišćeni tekst od 14.1.2016)

» Odluka o školarinama i ostalim naknadama na Fakultetu (od 17.11.2011.)

» Pravilnik KBF-a o akademskom priznavanju

» Pravilnik o nagradama i priznanjima

» Politika osiguranja kvalitete KBF-a

» Priručnik o osiguravanju kvalitete na KBF-u

» Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na KBF-u

» Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete KBF-a (14.1.2016.)

» Pravila za informacijsko održavanje imenika

» Pravilnik o izdavaštvu

» Pravilnik o povjerenstvu za nastavu

» Pravilnik o radu katedri

» Akcijski plan KBF-a 2015/2016

Tezariji i uvjeti za završetak studija

» Tezarij za Preddiplomski teološko katehetski studij

» Uvjeti za završni ispit Preddiplomskog teološko katehetskog studija (od listopada 2015)

» Tezarij za Diplomski teološko katehetski studij

» Uvjeti za završetak Diplomskog teološko katehetskog studija (od listopada 2015)

» Tezarij za Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij

» Uvjeti za diplomski ispit Integriranog diplomskog filozofsko-teološkog studija (od listopada 2015)