Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Sustav osiguranje kvalitete (SOK)

Odbor KBF-a za unaprijeđenje kvalitete studija

Članovi odbora:

Misija

Misija Fakulteta je postignuće izvrsnosti u nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu. Glavni cilj je nadasve odgoj i obrazovanje svećeničkih i redovničkih kandidata za buduće svećeništvo, odnosno posvećeni život, te teologa laika za sposobne vjeroučitelje i nositelje drugih crkvenih službi, kompetentne za dijalog sa svijetom i konkretnim društvom u složenim suvremenim odnosima. Želimo postići da studenti koji završe studij budu osposobljeni i motivirani za izgradnju boljeg, humanijeg i pravednijeg društva. Želimo doći do toga da nastavnici postanu prepoznatljivi po idejama i sudjelovanju u razvoju znanosti i nositelji inicijativa u promicanju dijaloga sa svijetom i kulturom.

Vizija

Vizija KBF-a je mali, ali organizirani, uređeni i dinamični fakultet, uključen u europski istraživački prostor i visoko obrazovanje sa prepoznatljivom ulogom u lokalnom religioznom i kulturnom okruženju, otvoren za dijalog i suradnju sa srodnim institucijama, pokretač i nositelj projekata na području teologije i kulture, koji će svojom nutarnjom strukturom nastavničkog kadra - svećenika, redovnika i laika - i sličnom studentskom strukturom zrcaliti raznovrsnost katoličkog svijeta.

Na vrh