Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Kontakt podaci

Gdje smo i kako nas možete kontaktirati

Zrinsko-Frankopanska 19
21000 Split p.p.329
CROATIA
Tel. +385-21-308-300, 021/386-142, 386-143
Fax. +385-21-386-144
Email: office@kbf-st.hr