Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Otvoreni natječaji

VEL

17

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

KBF u Splitu objavljuje poništenje javnog natječaja objavljenog 11.12.2015. u NN br.134. i objavljuje NATJEČAJ za:

  1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofije, znanstvene grane povijesti filozofije na Katedri filozofije (1 izvršitelj m/ž);
  2. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i znanstvene grane egzegeze na Katedri Svetoga pisma Novoga Zavjeta (1 izvršitelj m/ž);

| Natječaj | Ivana Papac, voditeljica kadrovske službe | 17.2.2016. |