Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Nagrade i priznanja

Studenti dobitnici nagrade Rektora Sveučilišta u Splitu

Dan Sveučilišta

Ak. god. 1999./2000.:
Emaunel Petrov i Ana Lemo.
Ak. god. 2000/2001.:
s. Miljenka Grgić i Kristijan Stipanović
Ak. god. 2001/2002.:
Franjo Glasnović i Tanja Antunović
Ak. god. 2002/2003.:
Kristijan Stipanović i Goran Kalašević
Ak. god. 2003/2004.:
Goran Kalašević i Silvana Burilović
Ak. god. 2004/2005.:
Kristijan Stipanović i Šimun Radnić
Ak. god. 2005/2006.:
Gina Šparada i Vesna Grgurević
Ak. god. 2006/2007.:
Gina Šparada i Domagoj Jurčević
Ak. god. 2007/2008.:
Gina Šparada i Domagoj Jurčević
Ak. god. 2008/2009.:
Gina Šparada i Frankopan Velić
Ak. god. 2009/2010.:
Lucija Meštrović i Zrinka Plenković
Ak. god. 2010/2011.:
Miroslava Batina i Jure Matković
Ak. god. 2011/2012.:
Gabrijel Kamber
Ak. god. 2012/2013.:
Danko Kovačević

Na vrh

Studenti dobitnici nagrade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta

Ak. god. 1999./2000.:
Emanuel Petrov, Ana Lemo i s. Natanaela Radinović
Ak. god. 2000./2001.:
Emanuel Petrov, s. Miljenka Grgić, Jakov Bešliš i Renata Azinović
Ak. god. 2001./2002.:
s. Miljenka Grgić, Kristijan Stipanović i Ivana Lujić
Ak. god. 2002./2003.:
Jure Hrgović, Franjo Glasnović i Goran Kalašević
Ak. god. 2003./2004.:
Ivan Lovrić, Kristijan Stipanović i Ivan Macut
Ak. god. 2004./2005.:
Ana Lemo i Goran Kalašević
Ak. god. 2005./2006.:
Kristijan Stipanović, i Mario Radman
Ak. god. 2006./2007.:
Ivan Macut, Gina Šparada, Vesna Grgurević i Stjepan Stanić
Ak. god. 2007./2008.:
Lidija Piskač, Pavle Gospodnetić i Domagoj Jurčević
Ak. god. 2008./2009.:
s. Jelena Krilić, Franjo Frankopan Velić, Vjeran Martić
Ak. god. 2009./2010.:
Gina Šparada, Lucija Meštrović i Vjeran Martić
Ak. god. 2010./2011.:
Lucija Meštrović, Irena Cuculić i Mato Andrijević
Ak. god. 2011./2012.:
Franjo Frankopan Velić, Jure Matković, Ante Novaković
Ak. god. 2012./2013.:
Zrinka Plenković, Danko Kovačević i Ivan Trpimir Lozić
Ak. god. 2013./2014.:
Josipa Burazer, Danko Kovačević i Katarina Ivanović

Na vrh

Nastavnici dobitnici priznanja

Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta

Ak. god. 2009./2010.:
Prof. dr. sc. Vicko Kapitanović dobitnik je plakete Sveučilišta u Splitu.

Ak. god. 2010./2011.:
Prof. dr. sc. Špiro Marasović i dr. sc. Jure Jurić Šimunović dobitnici su povelje zahvalnosti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Na vrh