Sveučilište u Splitu
Universitas Studiorum Spalatensis

Zrinsko-frankopanska 19
21000 Split
CROATIA
Tel.+385-(0)21-308-300
Fax.+385-(0)21-386-144

››› Email: office@kbf-st.hr

Knjižnica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Adresa

Zrinsko-Frankopanska 19
21000 Split p.p.329
CROATIA
Tel. +385-21-308-319
Fax. +385-21-386-144
Email: biblio@kbf-st.hr

Djelatnici

Voditelj knjižnice: lic. theo. don Jure Strujić

Knjižničarka: dipl. theo. Katija Petrović (na zamjeni) | Email: kpetrovic@kbf-st.hr

Djelatno vrijeme

Knjižnica otvorena za korisnike

 • ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8 do 15 sati
 • utorkom i četvrtkom od 8 do 19 sati
 • Knjižnica online za pretraživanje dostupno 24 sata svaki dan

Povijest knjižnice i njezin fond

Biblioteka je osnovana za potrebe visoke bogoslovne škole u okviru Centralnog bogoslovnog sjemeništa za Dalmaciju koje je do g. 1921 djelovalo u Zadru, a od g. 1922. djeluje u Splitu. Otvorena je u Zadru g. 1872. (usp. BIANCHI, Zara cristiana I, Zara 1877, 292-293. Početni knjižni fond stvoren je prema Bianchiju, ostavštinama raznih dalmatinskih biskupa i svećenika (hvarski kanonik Vučić, kotorski biskup Markić, prevodioc Biblije Škarić, zadarski nadbiskup Maupas i drugi. Oko g. 1877 imala je oko 2.420 svezaka. Prenešena je u Split g. 1933., gdje je spojena s tu već prikupljenom bibliotečnom građom. Na njezinu sređivanju radio dr. Ivan Ostojić uz pomoć studenata. Bila je smještena u ovećoj dvorani na prvom katu sjemenišne zgrade, a g. 1963. premještena je u sličnu dvoranu u prizemlje, (u bivšu kapelu). Drvene police zamijenjene su g. 1971. metalnima. Budući da dobar dio knjiga (sve nabavljene poslije g. 1941.) nije bio registriran, a i ostalima se bio pobrkao red, prišlo se g. 1985. preregistraciji i izradi autorskoga abecednog kataloga prema uputama prof. Šime Jurića iz Zagreba. Tom je prilikom stvorena posebna manja priručna biblioteka. Abecedni katalog uglavnom je dovršen, a ostali katalozi su u izradi U novije vrijeme su raspoloživi podaci o bibliotečnoj građi i kompjuterski obrađeni.Građa se povećava nabavom novih knjiga i časopisa uglavnom teološke naravi i ostavštinama pojedinih profesora naše škole i drugih svećenika.Uz djela s područja teoloških i srodnih disciplina u njoj je dobro zastupljena domaća povijest, naročito pokrajinska. Glavnina starije i novije teološko filozofske literature na stranim je jezicima (latinskom, talijanskom, njemačkom, francuskom, nešto manje engleskom i španjolskom). Popis posebnih vrijednosti u okviru biblioteke:

 • Inkunabule (3 - iz godina 1471, 1498 i 1499) i knnjige iz 16.stoljeća
 • Izdanja na hrvatskom jeziku iz razdoblja od 17. do polovice 19 st.
 • Djela hrvatskih pisaca na latinskom jeziku
 • Rimska izdanja glagoljaških misala i brevijara
 • Komplet novina «Dalmazia cattolica – Katolička Dalmacija»
 • Građa don Frane Bulića o starokršćanskoj Saloni
 • Bulićev primjerak časopisa «Bullettino di archeologia e storia dalmata» s njegovima marginalnim bilješkama.

Ukupni fond knjižnice je oko 50.000 svezaka, od toga:

 • građe iz 16. st. 107 svezaka
 • građe iz 17 st. 314 svezaka
 • građe iz 18. st. 1740 svezaka
 • građe iz 19. st. (do 1850) 2.665 svezaka

Na vrh